Main menu

PERSBERICHT

Datum:    10 april 2015          

Opening Sportdorp Stynsgea

Het project ‘sportdorp Stynsgea' heeft eind 2014 een subsidie van 70.000 euro gekregen. Voor Augustinusga een unieke kans om het dorp op de kaart te zetten. Op vrijdag 10 april a.s. zal Sportdorp Stynsgea op een spetterende wijze officieel geopend worden door wethouder Marten van der Veen.

Als voorbereiding is een stuurgroep de afgelopen maanden bezig geweest om de wensen en behoeften van de inwoners van Augustinusga in kaart te brengen. Met een respons van meer dan 30% is duidelijk geworden dat het fenomeen ‘Sportdorp’ binnen het dorp begint te leven.

Op 10 april, de openingsdag, kunnen de inwoners, van jong tot oud, kennis maken met een aantal activiteiten die uit de behoeftepeiling naar voren is gekomen. De komende twee jaar wil de stuurgroep samen met de sportverenigingen in het dorp en de gemeente de handen ineen slaan om nieuwe sporten en activiteiten te introduceren. Daardoor kunnen accommodaties beter benut worden en inwoners actiever gemaakt worden.

Sportdorp Stynsgea

De door ZonMW verstrekte subsidie wordt gebruikt om in te spelen om een aantal nieuwe activiteiten binnen het dorp Augustinusga op te starten. Hiermee wil sportdorp Stynsgea op korte termijn de sportverenigingen in Augustinusga een impuls geven. Op lange termijn gaat het om de structuurversterking van de leefbaarheid binnen het dorp Augustinusga. ‘Bewegen bindt’ is dan ook de slogan voor de komende 2 jaar. Meer informatie staat op www.sportdorpstynsgea.nl.